Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

 Sociaal verslag van de stichting M.L.G.K.

Studiejaar  2018-2019

 

Het collegegeld in Nederland voor 2018-2019 bedroeg Ä 2.060,00

 

1.      Studenten:

        Alle studenten van het studiejaar 2017-2018 kregen voor het vervolg van hun studie in 2018-2019  een nieuw aanvraagformulier van de stichting MLGK toegestuurd.

Indien zij weer gebruik wilden maken van de financiŽle mogelijkheden van de stichting M.L.G.K., moesten ze dit formulier invullen met (spoedige) overlegging van de behaalde studieresultaten in het studiejaar 2017-2018. 

 

       Voor het studiejaar 2018-2019 waren in totaal 7 aanmeldingen van studenten die in aanmerking wilden komen voor financiŽle ondersteuning. Aan 6 studenten werd ondersteuning toegekend en 1 student werd afgewezen. 

 

       Gesprekken en contacten met studenten en conservatoria.

De heer Wolters, voorzitter en bestuurslid voor de contacten met studenten en conservatoria, onderhield gedurende het studiejaar de contacten met de studenten en conservatoria. Dit gebeurde in persoonlijke gesprekken, mails en telefoontjes en hadden betrekking op het collegegeld, de studieresultaten, oude en nieuwe aanvragen, optredens enz.

Verder voerde hij in voorjaar 2018 gesprekken met enkele nieuwe  muziekstudenten die voor ondersteuning in aanmerking wilden komen voor het studiejaar 2018-2019.   

 
terug
verder