Doelstelling.

Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

De doelstelling van de Stichting Miep en Loek Graus-Kohl (hierna genoemd stichting) is gebaseerd op de statuten van de stichting. Voor zover die in deze relevant zijn luiden die :

 ĎDe stichting heeft ten doel het stimuleren van statutair vastgelegde muziekopleidingen alsook het uitvoeren van klassieke muziek, door middel van het geheel of gedeeltelijk financieren van, onder andere, een opleiding van een student.í 

Ga naar Beleidsplan
Ga naar werkwijze
Ga naar laatste sociaal jaarverslag