Bestuur

Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

 Voorzitter   H.J.M. Wolters
 Secretaris    Ing. R.C.G.M. Beltjens
 Penningmeester   G.A.M. Janssen EMIA
 Lid   Mevr. Ch.M.H. Rongen-van der Borgh 
 Lid     Mr. J.W.B. van Lier
Het bestuur van de stichting bestaat uit :
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden uitsluitend een vergoeding voor de gemaakte kosten.