Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Het bestuur vergaderde onder leiding van dhr. H. Wolters in 2017 op 28 juni en 20 augustus en in 2018 op 7 februari, 10 juli en 25 september.

Op 5 september brachten mw. T. Rongen en dhr. H. Wolters een bezoek aan een van de mede oprichters van de stichting mw. Graus, hetgeen door haar zeer op prijs werd gesteld.

De heren H. Wolters en R. Beltjens praten mw. Graus op gezette tijden bij over de stichting en de vorderingen van de muziekstudenten.

 

III. Uitnodigingen en optredens:

Op uitnodiging van verschillende studenten werden hun optredens bezocht door één of meerdere bestuursleden. 

Tijdens haar studie in Florence en Hamburg had Aditie Smeets ook verschillende optredens. Uit kosten oogpunt werden deze optredens niet bezocht.  In april 2018 waren er succesvolle deelnamen van Monika Trivunic en Stijn Ritzen aan de Christoffel-huiskamerconcerten in Roermond. Er was grote belangstelling voor hun prima verzorgde optredens.

IV. Dankwoorden van studenten.

Enkele studenten hebben dankwoorden uitgesproken of gestuurd aan de stichting i.v.m. de door hen ontvangen financiële ondersteuning.

terug