Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Sociaal verslag van de stichting M.L.G.K.   Studiejaar 2017-2018
Het collegegeld in Nederland voor 2017-2018 bedroeg € 2006,00

I. Studenten:
• Alle studenten van het studiejaar 2016-2017 kregen voor het vervolg van hun studie in 2017-2018 een nieuw aanvraagformulier van de stichting MLGK toegestuurd ter invulling, waarin o.a. opgenomen het overleggen van de behaalde studieresultaten in het studiejaar 2016-2017.
• Voor het studiejaar 2017-2018 meldden zich 8 studenten aan voor financiële ondersteuningen. Aan 6 studenten werd deze toegekend en 2 werden afgewezen.
• Gesprekken en contacten met studenten en conservatoria;
De heer Wolters onderhield gedurende het studiejaar de contacten met de studenten en conservatoria d.m.v. persoonlijke gesprekken, mails en per telefoon en hadden betrekking op collegegeld, studieresultaten, oude en nieuwe aanvragen, optredens enz.
Verder voerde hij in 2018 gesprekken met enkele nieuwe studenten die voor ondersteuning in aanmerking wilden komen in het studiejaar 2018-2019.
• Eén studente zang heeft aangegeven dat ze in het buitenland, Hamburg en Florence, haar studie voortzette.

II. Het bestuur:

Zoals reeds vermeld in het vorige “Sociale Verslag 2016-2017” overleed in november 2016 onze voorzitter en mede oprichter van de Stichting MLGK. In verband hiermee werd ter completering van het bestuur op 20 september;

Mw. T. Rongen uit Herkenbosch benoemd als nieuw bestuurslid in de rol van 2e secretaris.
Dhr. H. Wolters werd benoemd als nieuwe voorzitter.
verder