Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

 
II. Het bestuur:
Het bestuur van de stichting vergaderde in het schooljaar 2016-2017 op donderdag 18 augustus , donderdag 1 september en in 2017 op woensdag 1maart, woensdag 28 juni en woensdag 20 september.
In november 2016 kwam onze zeer gewaardeerde voorzitter de heer Loek Graus te overlijden. We hebben als bestuur zijn vrouw, mevrouw Miep Graus, natuurlijk ons medeleven betuigd.
Dit overlijden van de voorzitter is ook medegedeeld aan de studenten en leraren.
Ook van hun kant kreeg mevrouw Graus de zo nodige morele ondersteuning.

De heer Loek Graus en mevrouw Miep Graus-Kohl waren in 2007 de oprichters van de Stichting M.L.G.K.(Miep en Loek Graus Kohl). De heer Loek Graus heeft vanaf de oprichting van de stichting M.L.G.K. tot aan zijn overlijden gefunctioneerd als voorzitter.
Het initiatief om deze stichting op te richten voor muziekstudenten met een te smalle beurs was natuurlijk geweldig. Wie doet zoiets belangeloos? Grandioos! Chapeau Miep en Loek!!
Al menige muziekstudent heeft in de afgelopen jaren van de financiŽle ondersteuning door de stichting M.L.G.K. gebruik kunnen maken.

Harry Wolters heeft met mevrouw Graus afgesproken, om haar op gezette tijden bij te praten, over wat er in de stichting gebeurt en over de voortgang van de studenten. Zo blijft mevrouw Graus op de hoogte van het wel en wee van de stichting M.L.G.K..

In de bestuursvergadering van 1 maart 2017 is een begin gemaakt met het zoeken naar de completering van het bestuur van de stichting MLGK.
In de vergadering van 28 juni werden de volgende voorstellen gedaan:
- Tiny Rongen uit Herkenbosch werd voorgedragen als nieuw bestuurslid.
- Harry Wolters werd voorgedragen als nieuwe voorzitter.
verder