Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Sociaal verslag van de stichting M.L.G.K. Studiejaar 2016-2017.
Het collegegeld in Nederland voor 2016-2017 bedroeg € 1.984,00

I.Studenten:
• Alle studenten van het studiejaar 2015-2016 kregen voor het vervolg van hun studie in 2016-2017 een nieuw aanvraagformulier van de heer Wolters van de stichting MLGK toegestuurd. Indien zij weer gebruik wilden maken van de financiële mogelijkheden van de stichting M.L.G.K., moesten ze dit formulier invullen met (spoedige) overlegging van de behaalde studieresultaten van het studiejaar 2015-2016.
• Voor 2016-2017 waren in totaal 11 aanmeldingen van studenten die in aanmerking wilden komen voor financiële ondersteuning door de stichting. Aan 7 studenten werd ondersteuning toegekend en 4 studenten werden afgewezen.
• Gesprekken en contacten met studenten en conservatoria.
De heer Wolters, bestuurslid voor de contacten met studenten en conservatoria onderhield gedurende het studiejaar de contacten met de studenten en conservatoria. Dit gebeurde in persoonlijke gesprekken, mails en telefoontjes en hadden betrekking op het collegegeld, de studieresultaten, oude en nieuwe aanvragen, optredens enz.
Verder voerde hij in 2017 gesprekken met enkele nieuwe muziekstudenten die voor ondersteuning in aanmerking wilden komen voor het studiejaar 2017-2018.

Mededelingen van onze studenten:
- De stichting kreeg gedurende het jaar van verschillende studenten bericht van hun optredens. Indien mogelijk werden deze bezocht door een bestuurslid van de stichting.
-Eén zangleerlinge ging in het buitenland verder studeren, in Hamburg en Florence.
verder