Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Eindbalans 2020

Eindbalans per 31-12-2020
Betaalrekening Rabo                   
0,00 
   Eigen vermogen       
326.755,56  
Betaalrekening  ING 
4.404,70 
 
  
Vermogen Spaarrekening 
286.751,29 
                   

 
     
Deposito inz. Stamkapitaal      
 
   Resultaat 2020    34.380,43
Deposito inz. Stamkapitaal
40.000,00 
     
Deposito inz. Stamkapitaal 
30.000,00 
     
         
Totaal
 361.155,99 
  Totaal
361.155,99  
 
alle vermelde bedragen zijn in Euro.
In het boekjaar 2020 werden aan de volgende muziekopleidingen cq conservatoria collegegelden betaald:
terug
verder
Maastricht   8 studenten                                          Rotterdam    1 student 
Aken  1 student