Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Overzicht inkomsten 2020.

Rentes deposito's                          
2.790,00 
Rente vermogensspaarrekening  
48,63 
Donatie Mevr. M. Graus-Kohl  
50.000,00 
Subtotaal inkomsten
 
52.838,63 
Beginsaldo zakelijke spaarrek.  
251.702,66 
Beginsaldo zakelijke betaalrek.  
5.072,90 
Deposito Stamkapitaal    
 
Deposito Stamkapitaal  
 40.000,00 
Deposito Stamkapitaal        
30.000,00 
Subtotaal saldi
 
326.775,56 
                      Totaal 
      379.614,19 
 
alle vermelde bedragen zijn in Euro
 
terug
verder