Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Eindbalans 2019

Eindbalans per 31-12-2019
Betaalrekening Rabo                   
0,00 
   Eigen vermogen       
293.691,66  
Betaalrekening  ING 
5.072,90 
 
  
Vermogen Spaarrekening 
251.708,66 
                   

 
     
Deposito inz. Stamkapitaal      
 
   Resultaat 2019    33.083,90
Deposito inz. Stamkapitaal
40.000,00 
     
Deposito inz. Stamkapitaal 
30.000,00 
     
         
Totaal
 326.775,56 
  Totaal
326.775,56  
 
alle vermelde bedragen zijn in Euro.
In het boekjaar 2019 werden aan de volgende muziekopleidingen cq conservatoria collegegelden betaald:
terug
verder
Maastricht   6 studenten   Boedapest      1 student   Rotterdam    1 student 
Aken  1 student  Hamburg  1 student  London  1 student