Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Overzicht inkomsten 2019.

Rentes deposito's                          
4.951,94 
Rente vermogensspaarrekening  
60,92 
Donatie Mevr. M. Graus-Kohl  
50.000,00 
Subtotaal inkomsten
 
55.012,86 
Beginsaldo zakelijke spaarrek.  
116.641,74 
Beginsaldo zakelijke betaalrek.  
57.049,92 
Deposito Stamkapitaal    
50.000,00 
Deposito Stamkapitaal  
 40.000,00 
Deposito Stamkapitaal        
30.000,00 
Subtotaal saldi
 
293.691,66 
                      Totaal 
      348.704,52 
 
alle vermelde bedragen zijn in Euro
 
terug
verder