Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Eindbalans 2018

Eindbalans per 31-12-2018
Betaalrekening Rabo                   
0,00 
   Eigen vermogen       
251.926,78  
Betaalrekening  ING 
57.049,92 
 
  
Vermogen Spaarrekening 
116.641,74 
                   

 
     
Deposito inz. Stamkapitaal      
50.000,00 
   Resultaat 2018   41.764,88
Deposito inz. Stamkapitaal
40.000,00 
     
Deposito inz. Stamkapitaal 
30.000,00 
     
         
Totaal
293.691,66 
  Totaal
293.691,66 
 
alle vermelde bedragen zijn in Euro.
In het boekjaar 2018 werden aan de volgende muziekopleidingen cq conservatoria collegegelden betaald:
terug
verder
Maastricht   3 studenten   Amsterdam     1 student   Rotterdam     1 student 
Aken  1 student  Hamburg   1 student