Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Overzicht inkomsten 2018.

Rentes deposito's                          
4.940,00 
Rente vermogensspaarrekening  
93,45 
Donatie Mevr. M. Graus-Kohl  
50.000,00 
Subtotaal inkomsten
 
55.033,45
Beginsaldo zakelijke spaarrek.  
126.548,29 
Beginsaldo zakelijke betaalrek.  
5.378,49 
Deposito Stamkapitaal    
50.000,00 
Deposito Stamkapitaal  
 40.000,00 
Deposito Stamkapitaal        
30.000,00 
Subtotaal saldi
 
251.926,78 
                      Totaal 
      306.960,23 
 
alle vermelde bedragen zijn in Euro
 
terug
verder