Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Overzicht inkomsten 2017.

Rentes deposito's                          
4.940,00 
Rente vermogensspaarrekening  
372,81 
Stg. Hogeschool Zuyd (*)  
2.006,00 
Beginsaldo zakelijke spaarrek.  
81.175,48 
Beginsaldo zakelijke betaalrek.  
5.112,48 
Deposito Stamkapitaal    
50.000,00 
Deposito Stamkapitaal  
 40.000,00 
Deposito Stamkapitaal        
30.000,00 
Fondswerving online  
240,79 
                      Totaal 
      263.847,56 
 
(*) ret.bet. hogeschool Zuyd
alle vermelde bedragen zijn in Euro
 
terug
verder