Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Overzicht uitgaven 2017.

Fondsenwerving  
481,58 
Kosten bank + website  
139,88 
Kosten selectie gesprekken                    
 70,54 
Reiskosten / Onkosten   
 104,65 
Vergaderkosten  
 242,78 
Concertkosten  
0,00 
Ondersteuningen (*)  
 10.664,60 
Website     
216,75 

   
 
subtotaal uitgaven    
11.920,78 
Eindsaldi 31-12-2017   
251.926,78 
  Totaal     
       263.847,56 
 
(*) excl. ret.bet.Hogeschool Zuyd
alle vermelde bedragen zijn in Euro
terug
verder