Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

Eindbalans 2017

Eindbalans per 31-12-2017
Betaalrekening Rabo 
0,00 
   Eigen vermogen  
206.287,96  
Betaalrekening  ING 
5.378,49 
 
  
Vermogen Spaarrekening 
126.548,29 
     

 
     
Deposito inz. Stamkapitaal      
50.000,00 
   Resultaat 2017  45.638,82 
Deposito inz. Stamkapitaal
40.000,00 
     
Deposito inz. Stamkapitaal 
30.000,00 
     
         
Totaal
251.926,78 
  Totaal
251.926,78
 
alle vermelde bedragen zijn in Euro.
In het boekjaar 2017 werden aan de volgende muziekopleidingen cq conservatoria collegegelden betaald:
Maastricht            
3 studenten             
                     Hamburg                 1 student        
Amsterdam 1 student   
terug
verder